سمینارها

-مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها ( Suggestion System )
-برندینگ(Branding )و مالکیت فکری و معنوی(Copyright )در صنعت مبلمان
-جایگاه مهندسی دکوراسیون در معماری داخلی
-تدریس و اجرای دوره ممیزی داخلی ISO 9000
-الهام از قوانین هستی در توسعه مفاهیم و اصول معماری داخلی و دکوراسیون
-پارادایم های نوین فروش
-پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه تهران
-پارادایم، سینرژی و مهندسی دکوراسیون
-سمینار توسعه بانک های اطلاعاتی مبلمان و دکوراسیون در فضای سایبری(مجازی)
-سمینار انواع مدل های کسب و کار
-کنفرانس تبریز
-برگزاری کارگاه های آموزشی صنعت مبلمان همزمان با دومین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری HOFEX 2013-Office
-برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین در شرکت IKEA
-دکو 2010
-دکو 2009
-کنفرانس تبریز