فروشگاه

counter-16
counter-10counter-11counter-9counter-8counter-7counter-6counter-5counter-12counter-13counter-14counter-15counter-17

مجموعه مدیریت مانترا

تماس بگیرید

در انواع روکش ها شامل روکش چوب طبیعی،مصنوعی ملامینه یا HIGH GLASS  قابل تولید می باشد.این مجموعه می تواند توسط رنگهای پوششی در انواع رنگ و با استفاده از پوشاننده های پلی اورتان و با استفاده از سیستم WHITE WASH  نیز تولید گردد.

با شرایط متفاوت پوشش این میزها نسبت به رطوبت و خش بسیار بالا می باشد.

با توجه به نیاز مشتری می توان از انواع میزهای کنفرانس الحاقی در ایعاد مختلف و یا میزهای کنفرانس جداگانه استفاده گردد.

در کنار این مجموعه می توان از انواع کتابخانه ،بوفه و جای لباسی نیز استفاده گردد.