فروشگاه

950

صندلی اداری 950

تماس بگیرید

صندلی مدیریت

توضیحات محصول

مکانیزم منحصر به فرد با توانایی حرکت هم زمان نشیمن گاه،استفاده از فوم سرد،پنج پر آلومینیوم دایکست و چرخ پی یوLG_7536458950-5