فروشگاه

kuka-5296

kuka-5296

تماس بگیرید

موجود در چند رنگ پارچه ای
دارای مکانیزم پشت سری قابل تنظیم
قابلیت تغییر ابعاد طول و عرض
تحویل فوری

توضیحات محصول

موجود در چند رنگ پارچه ای
دارای مکانیزم پشت سری قابل تنظیم
قابلیت تغییر ابعاد طول و عرض
تحویل فوری