دفتر مرکزی

تهـــــران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، برزیل غربی، شماره 59، واحد 9
ایمیل: info@nirvanasun.com

مبلمان خانگی، شعبه یافت آباد: 66193208-66193209
مبلمان خانگی،شعبه نیاوران: 26371436
پارتیشن و مبلمان اداری: 88602886-88212660

کپی رایت © 2019. نیروانا. کلیه حقوق محفوظ است.

مبلمان خانگی: 26371436  |  مبلمان اداری: 88602886

مفهوم نیروانا

روشنی، چنانکه مرزهای هستی را در جان نابود می کند و جهان و کائنات در یک آن یکی می شوند،
ظلمت و جهل که بر خزانه عالم نقش بسته شکسته شده پرده از مخزن اسرار بر می افتد.

نیروانا یعنی

نابودی مطلق تشنگی و نادانی و رهایی از چرخه باز پیدایی

نیروانا یعنی

ساحل ممتاز و کمال ایده آلی است که بر اثر انجام سلوک و طریق مسیرهای تعالی تحقق می پذیرد

نیروانا یعنی

یگانگی مطلق با هستی

نیروانا یعنی

زوال مطلق جهل و روشنی مطلق روح

نیروانا یعنی

یگانگی و ارتباط با خالق

نیروانا یعنی

- آزادی از سلسله علل رنجها و پیدایش ها و فرونشاندن مطلق عطش تمایلات

نیروانا یعنی

آنگاه که چیزی نمی ماند جزء دانستگی، فرزانگی، آگاهی، آزادی

نیروانا یعنی

برگذشتن از همه ناپایداری ها و رسیدن به رهایی و آرامش ابدی در این جهان و در این زندگی